Reference

Sanace krovů

Stavba přístřešku pro parkování vozidel - Jihlava

Stavba přístřešku pro parkování vozidel - Jihlava
Investor
Jiří Fejta, Jihlava
Místo realizace
Kosovská ulice, Jihlava
Datum realizace
listopad - prosinec 2015

Popis:  Pro soukromého investora jsme zhotovili přístřešek pro parkování vozidel.

Rozsah prací:

  • dodávka a montáž ocelové konstrukce  -  3213 kg
  • montáž trapézového plechu – 109 m2
  • dodávka a montáž klempířských prvků – 28 bm
22 22 22

Modernizace stájí pro mladší a starší skot farma Malešov

Modernizace stájí pro mladší a starší skot farma Malešov
Investor
Agro Hoštka a.s.
Místo realizace
farma Malešov
Datum realizace
září – listopad 2014

Popis: Pro generálního dodavatele AGROSTAV, akciovou společnost jsme prováděli demontáž stávající tepelné izolace a střešní krytiny včetně klempířských prvků a montáž nové střešní krytiny ze sendvičových panelů a trapézového plechu včetně výroby a montáže nových klempířských prvků na dvou halách na akci ,, Modernizace stájí pro mladší a starší skot“.

Hala 1. – produkční stáj, stáj pro jalovice, dojírna

Rozsah prací:

  • demontáž vlnité vláknitocementové krytiny včetně její likvidace – 1785,4 m2
  • odstranění tepelné izolace tloušťky 100 mm – 2,028 m2
  • demontáž dřevěného podbytí - 2028 m2
  • montáž sendvičového PIR panelu 50 mm AGROpanel – 2410,7 m2
  • montáž prosvětlovací desky AGRO SOLAR CONTROL – 171,7 m2
  • dodávka a montáž klempířských prvků – 431 bm

Hala 2. – stáj pro jalovice a telata

Rozsah prací:

  • demontáž vlnité vláknitocementové krytiny včetně její likvidace – 1096 m2
  • montáž střešní trapézové krytiny TR 35 0,63 – 1096 m2
  • montáž prosvětlovacího profile T 35 – 109,48 m2
  • dodávka a montáž klempířských prvků – 522 bm
  • zapravení stěn omítkou – 103 m2
  • montáž úhelníků a atipických konstrukcí – 600 kg

Přístřešek

Rozsah prací:

  • demontáž stávající střechy ze šroubovaných plechů – 365 m2
  • montáž střešní krytiny z trapézového plechu TR 35 0,5 d
  • Dodávka a montáž klempířských prvků - 95 bm
22 22 22 22

Zateplení hal

Výměna střešní krytiny na farmě Libřice

Výměna střešní krytiny na farmě Libřice
Investor
LIPRA PORK, a.s.
Místo realizace
farma Libřice – stáj pro prasata
Datum realizace
listopad 2015 – květen 2016

Popis:  Pro generálního dodavatele AQUASTAV PARDUBICE s.r.o. jsme provedli dodávku a montáž střešního trapézového plechu na hale chovu prasat na farmě v Libřicích.

Rozsah prací:

  • Dodávka a  montáž střešní krytiny SAT 35 – 2198,60 m2
  • Klempířské prvky ( žlaby, svody) – 253 bm
22 22 22 22

Kovovýroba a stavební zámečnické výrobky

Kožichovice farma kuřat

Kožichovice farma kuřat
Investor
Kožichovice farma kuřat
Místo realizace
Kožichovice
Datum realizace
2015

Popis: Dodávka a montáž klempířských prvků zemědělské farmy – výkrmu kuřat v Kožichovicích.

Typ kl. prvků:

  •  okenní parapet : 12 bm
  •  atika: 62 bm
  •  nadpraží vrat : 8 bm

Cena realizace kl. prvků : 25  000,- Kč

22 22

Jihlava výrobní hala

Jihlava výrobní hala
Investor
Swoboda Stamping
Místo realizace
Jihlava
Datum realizace
2014

Popis: Dodávka a montáž klempířských prvků výrobní haly Swoboda Stamping  

Typ kl. prvků:

  •  soklová lišta : 220 bm
  •  nároží : 30 bm
  •  okenní parapet, nadpraží  a ostění  oken: 350 bm
  •  ostění + nadpraží vrat a dveří: 120 bm
  •  atika: 220 bm
  •  okapové prvky: 20 bm
  •  krycí lišty: 580 bm

Cena realizace kl. prvků : 685 000,- Kč

22 22 22 22 22 22 22

Jihlava přístřešek

Jihlava přístřešek
Investor
Jihlava
Místo realizace
Jihlava
Datum realizace
2015

Popis: Dodávka a montáž klempířských prvků přístřešku pro automobily.

Typ kl. prvků:

  •  okapové prvky: 25 bm
  •  slunolamy  : 80 bm

Cena realizace kl. prvků : 24 000,- Kč

22 22 22

Jihlava nástavba školy

Jihlava nástavba školy
Investor
TRIVIS Jihlava
Místo realizace
Jihlava
Datum realizace
2015

Popis: Dodávka a montáž klempířských prvků nástavby učeben  Střední školy  veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy TRIVIS Jihlava

Typ kl. prvků:

  •  soklová lišta : 75 bm
  •  nároží : 25 bm
  •  okenní parapet, nadpraží  a ostění  oken: 60 bm
  •  okapové prvky: 75 bm
  •  krycí lišty: 20 bm

Cena realizace kl. prvků : 98 800,- Kč

22 22 22 22 22

HYUNDAI Jihlava

HYUNDAI Jihlava
Investor
HYUNDAI Jihlava
Místo realizace
Jihlava
Datum realizace
2012

Popis: Dodávka a montáž klempířských prvků budovy autoasalonu a  autoopravny  HYUNDAI Jihlava

Typ kl. prvků:

- soklová lišta : 25 bm

- nároží : 30 bm

- okenní parapet, nadpraží  a ostění  oken: 60 bm

- ostění + nadpraží vrat a dveří: 30 bm

- atika: 42 bm

- krycí lišty: 85 bm

Cena realizace kl. prvků : 88 500,- Kč

 

22 22 22

Jedlí výrobní hala

Jedlí výrobní hala
Investor
RENOSTAV
Místo realizace
Jedlí
Datum realizace
2014

Popis: Dodávka a montáž klempířských prvků pro střešní a stěnové sendvičové panely  KINGSPAN výrobní haly RENOSTAV Jedlí .

Typ kl. prvků:

  •  soklová lišta : 55 bm
  •  nároží : 42 bm
  •  okenní parapet, nadpraží  a ostění  oken: 38 bm
  •  ostění + nadpraží vrat a dveří: 22 bm
  •  atika: 35 bm
  •  okapové prvky: 65 bm
  •  krycí lišty: 250 bm
  •  hřebenový kl. prvek včetně těsnících lišt : 58 bm

Cena realizace kl. prvků : 120 800,- Kč

22 22 22 22 22 22

Chropyně Líhně kuřat

Chropyně  Líhně kuřat
Investor
Výkrm Třebíč s.r.o .
Místo realizace
Chropyně
Datum realizace
2013

Popis: Dodávka a montáž interiérových sendvičových panelů Kingspan a  klempířských prvků líhní kuřat  - Výkrm Třebíč s.r.o .

Typ kl. prvků:

  •  hygienické lišty : 1450 bm
  •  okenní parapet, nadpraží, ostění : 280 bm
  •  ostění + nadpraží vrat a dveří: 350 bm
  •  spoje panelů – omega profil : 2400 bm
  •  krycí lišty: 2800 bm

Cena realizace kl. prvků : 1 240 000,- Kč

22 22 22

Hořovice tělocvična

Hořovice tělocvična
Investor
Hořovice tělocvična
Místo realizace
Hořovice
Datum realizace
2015

Popis: Dodávka a montáž klempířských prvků tělocvičny  a bazénu základní školy v Hořovicích.

Typ kl. prvků:

  •  soklová lišta : 82 bm
  •  okenní parapet, nadpraží, ostění : 125 bm
  •  ostění + nadpraží  dveří: 14 bm
  •  krycí lišty: 80 bm

Cena realizace kl. prvků : 98 000,- Kč

22 22 22 22

Hladov pivovar

Hladov pivovar
Investor
Hladov pivovar
Místo realizace
Hladov
Datum realizace
2015

Popis: Dodávka a montáž klempířských prvků opláštění pivovaru.

Typ kl. prvků:

  •  soklová lišta : 45 bm
  •  nároží : 28 bm
  •  okenní parapet, nadpraží, ostění : 34 bm
  •  atika: 15 bm
  •  okapové prvky: 32 bm
  •  vnitřní krycí lišty: 114 bm

Cena realizace kl. prvků : 78 000,- Kč

22 22 22 22

Herálec Anita

Herálec Anita
Investor
Herálec
Místo realizace
Herálec
Datum realizace
2011

Popis: Dodávka a montáž střešních panelů KINGSPAN a klempířských prvků administrativní  a výrobní budovy  ANITA Herálec.

Typ kl. prvků:

- hřebenový kl. prvek včetně těsnících lišt : 68 bm

- spoje panelů – omega profil : 32 bm

- atika: 15 bm

- závětrná lišta : 64 bm

- krycí lišty: 165 bm

Cena realizace kl. prvků : 87 000,-Kč

22 22 22 22 22

Dolní Bukovsko přístavba vrátnice

Dolní Bukovsko přístavba vrátnice
Investor
Dolní Bukovsko
Místo realizace
Dolní Bukovsko
Datum realizace
2016

Popis: Dodávka a montáž střešní kryriny a klempířských prvků administrativní budovy  AGRA - výkrm Brtnice

Typ kl. prvků:

  •  okenní parapety: 64 bm
  •  atika: 42 bm
  •  okapové prvky: 24 bm

Cena realizace kl. prvků : 34 000,- Kč

22 22

Brtnice AB

Brtnice AB
Investor
Brtnice
Místo realizace
Brtnice
Datum realizace
2014

Popis: Dodávka a montáž střešní kryriny a klempířských prvků administrativní budovy  AGRA - výkrm Brtnice.

Typ kl. prvků:

  •  okenní parapety: 64 bm
  •  atika: 42 bm
  •  okapové prvky: 24 bm

Cena realizace kl. prvků : 34 000,- Kč

22 22 22 22

Boskovice výrobní hala

Boskovice výrobní hala
Investor
Boskovice výrobní hala
Místo realizace
Boskovice
Datum realizace
2015

Popis: Dodávka a montáž klempířských prvků z lakovaného plechu  výrobní haly  Novibra Boskovice.

Typ kl. prvků:

  •  soklová lišta : 120 bm
  •  nároží : 38 bm
  •  okenní parapet, nadpraží, ostění : 150 bm
  •  ostění + nadpraží vrat a dveří: 28 bm
  •  spoje panelů – omega profil : 0 bm
  •  atika: 15 bm
  •  okapové prvky: 45 bm
  •  krycí lišty: 145 bm

Cena realizace kl. prvků : 110 00,- Kč

22 22 22 22 22

Bojiště AB

Bojiště AB
Investor
Bojiště
Místo realizace
Bojiště
Datum realizace
2014

Popis: Dodávka a montáž  klempířských prvků z pozinkovaného plechu na  kulturním domě v Bojišti.

Typ kl. prvků:

  •  okenní parapet, nadpraží, ostění : 35 bm
  •  atika: 18 bm
  •  okapové prvky: 39 bm

Cena realizace kl. prvků : 28 600,- Kč

22 22 22 22 22

Bílov BPS 2013

Bílov BPS 2013
Investor
Bílov BPS
Místo realizace
Bílov
Datum realizace
2013

Popis: Dodávka a montáž klempířských prvků a okapů pro bioplynovou stanici v Bílově.

Typ kl. prvků:

  •  soklová lišta : 45 bm
  •  okenní parapet, nadpraží, ostění : 46bm
  •  ostění + nadpraží vrat a dveří: 18bm
  •  atika: 32 bm
  •  okapové prvky: 28 bm
  •  krycí lišty: 15 bm

Cena realizace kl. prvků : 48 000,- Kč

22 22 22

Batelov AB

Batelov AB
Investor
Batelov AB
Místo realizace
Batelov
Datum realizace
2013

Popis: Dodávka a montáž klempířských prvků administrativní budovy.

Typ kl. prvků:

  •  soklová lišta : 120 bm
  •  nároží : 38 bm
  •  okenní parapet, nadpraží, ostění : 150 bm
  •  ostění + nadpraží vrat a dveří: 28 bm
  •  spoje panelů – omega profil : 0 bm
  •  atika: 15 bm
  •  okapové prvky: 45 bm
  •  krycí lišty: 145 bm

Cena realizace kl. prvků : 110 00,- Kč

22 22 22 22 22 22

Výroba a montáž vrat - Mikulovice

Výroba a montáž vrat - Mikulovice
Investor
Vodňanské kuře, s.r.o.
Místo realizace
farma Mikulovice
Datum realizace
prosinec 2015

Popis:  Vyrobili jsme a  namontovali  3 ks vrat do haly chovu drůbeže na farmě v Libiši.

Rozsah prací:

  • rám vrat - pozinkovaný ocelový profil
  • výplň izolační PUR panel tloušťka 60 mm
  • vrata obsahují panty a zámky.
22

Výroba a montáž vrat - Záhorkov

Výroba a montáž vrat - Záhorkov
Investor
Výkrm Tagrea, s.r.o.
Místo realizace
farma Záhorkov
Datum realizace
prosinec 2015

Popis:  Vyrobili jsme a namontovali 6 ks vrat do haly chovu drůbeže na farmě v Záhorkově.

Rozsah prací:

  • rám vrat - pozinkovaný ocelový profil
  • výplň izolační PUR panel tloušťka 60 mm
  • vrata obsahují panty a zámky
22

Výroba a montáž vrat - Libiš

Výroba a montáž vrat - Libiš
Investor
Vodňanské kuře, s.r.o.
Místo realizace
farma Libiš
Datum realizace
prosinec 2015

Popis:  Vyrobili jsme a  namontovali  3 ks vrat do haly chovu drůbeže na farmě v Libiši.

Rozsah prací:

  • rám vrat - pozinkovaný ocelový profil
  • výplň izolační PUR panel tloušťka 60 mm
  • vrata obsahují panty a zámky.
22 22
Ozveme se Vám

(c) copyright 2015 by SEO optimalizace s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

SEO optimalizace